Прием

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

• Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 

- Български език и литература - 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

- Математика - 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019 г., начало 9:00 часа


Те се провеждат в 11
2. OУ, където се обучава ученикът в VII клас, с изключение на изпита по чужд език.


Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.


За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.


И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

• Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. в канцеларията на 112. OУ.


Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

• Обявяване на резултатите от НВО- до 27.06.2019 г.

• Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.

 

 ВажноУчилища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град:

ПГТ-директор: инж. Валя Симеонова;

28. СУ „Алеко Константинов“ - директор Станимира Стоева;

132. СУ „Ваня Войнова“ - директор Детелина Царвулкова;

137. СУ „Ангел Кънчев“ - директор Владимир Миков;

144. СУ „Народни будители“ - директор Величка Николова;

101. СУ „Бачо Киро“ - директор Весела Иванова;

88. СУ „Димитър Попниколов“ - директор Надка Воденичарова;

149 СУ „Иван Хаджийски“ - директор Людмила Василева;

44 СУ "Неофит Бозвели" - директор Татяна Михайлова;

29. СУ „Кузман Шапкарев“ - директор Маргарита Милева;

ПГТМД - директор Даниела Шошова.

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ - в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1 oт 8:30 - 12:00 ч. и 13:30 - 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 - 12:00 ч. и 13:30 - 17:30 ч.

  

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com - прием на ученици

mon.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

 

Насочване на ученици по документи

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2019/2020 година в 112 ОУ „Стоян Заимов“ ще бъдат сформирани 5 паралелки в I клас по 24 ученици, с изучаване на български език, английски език, немски език в избираеми  и факултативни учебни часове.

Пара-

лелка

Предмети от избираемите учебни часове

Предмети от факултативните учебни часове

Iа

БЕЛ – 1 час

НЕ – 2 часа

НЕ – 1 час

Iб

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iв

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iг

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iд

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

 

За учениците от I клас ще бъдат сформирани 3 групи за целодневна организация на учебния ден.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Родителите подават документи за прием в първи клас в кабинет 103 в училището в периода от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. и в канцеларията – от 30.04.2019 г. до 15.05.2019 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч.

При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

1.      Заявление за прием (по образец);   Изтеглете оттук - pdf,   docx,   редактируем pdf

2.      Копия на документи, доказващи декларираните в заявлението обстоятелства, посочени в Раздел III, т. 8 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

Обявяване на резултатите (първо класиране)- 03 юни 2019 г. /понеделник/ в 17:00 часа.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ЖАНЕТА БРАНКОВА

(ДИРЕКТОР НА 112 ОУ)

 

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г. в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

 

 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | БУЛСТАТ: 000668590

1504 София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 60 | район „Оборище“

+359 02 944 0084 | +359 02 846 7325 | www.112ou.org | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Bulgaria, 1504 Sofia, Blvd. „Knyaz Al. Dondukov-Korsakov“ №60 | 112 Primary school „Stoyan Zaimov“ 

 

З А П О В Е Д

№ 596/ 22.03.2019 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1 и чл.42 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и становище на обществения съвет от 12/25.02.2019 г.

I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г., както следва:

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 5

1.2 Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 120.

 

2. V клас

1.1.Брой паралелки  -5

1.2. Брой учениците в паралелка – 26

Общ брой места - 130

           

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

            I  клас – 3 групи – 75 места

II клас – 3 групи – 75 места

III клас – 3 групи - 75 места

IV клас – 2 групи – 50 места

Общ брой места – 275

 

II.                НАРЕЖДАМ:

 

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО – София-град  в срок до 10 април 2019 г. от Мадлена Маркова – ЗАТС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Дърмонева -  заместник-директор по учебната дейност.

Директор: ……………………………….

(ЖАНЕТА БРАНКОВА)

Подкатегории