Новини

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

                                                 О П Р Е Д Е Л Я М:

график за провеждането на общински кръг на олимпиади и национални състезания

в 112. ОУ „Стоян Заимов“ за учебната 2023/2024 година, както следва:

 

 

Дата, час

Учебен предмет

Класове

09.12.2023 г., 9:00 ч.

Математика

IV, V, VI, VII

10.12.2023 г., 8:00 ч.

Компютърно моделиране (национално състезание)

III, IV

9.01.2024 г., 13:30 ч.

История и цивилизации

V, VI, VII

10.01.2024 г., 13:30 ч.

География и икономика

V, VI, VII

12.01.2024 г., 13:30 ч.

Физика и астрономия

VII

19.01.2024 г., 13:30 ч.

Химия и опазване на околната среда

VII

20.01.2024 г., 9:00 ч.

Български език и литература

V, VI, VII

20.01.2024 г., 9:00 ч

„Знам и мога“ – 4 клас

IV

29.01.2024 г., 13:30 ч.

Биология и здравно образование

VII

21.03.2024 г., 12:00 ч.

Европейско кенгуру

I – VII

8.06.2024 г., 9:00 ч.

Математика за всеки

IV

Учениците могат да получат допълнителна информация от преподавателите по съответния предмет.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Три хиляди и триста лева!!!
Това е сумата събрана на благотворителния пред мартенски базар в помощ на пострадалите от земетресението в Турция! Искрено благодарим на щедростта и подкрепата на всички ученици и техните родители!
Парите бяха преведени по сметката на БЧК на 24.02.23г. от представител на Обществения съвет.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Учениците от 112 ОУ "Стоян Заимов" активно се включиха в проекта "Растем здрави и силни"! Той е финансиран по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и се реализира в подкрепа на "София Европейска столица". Учениците участваха в щафетни игри, турнир по футбол, баскетбол и хандбал в залата на НСА!

 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Още един повод за радост!
Училището ни ще има собствен химн!
За гр. София единствено одобрено е 112 ОУ "Стоян Заимов"! Сърдечно благодарим на Мюзикаутор за прекрасната инициатива "Светилник", и за възможността училището ни да има заедно със совата, още един символ - свой химн!
Честито!
https://www.musicautor.org/bg/article/uchilishta-koito-shte-poluchat-novi-himni-svetilnik-2022-2023

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

УКАЗАНИЕ

за влизане на класовете в сградата на 112 ОУ "Стоян Заимов"

 

ВХОД 1    (1-ви корпус, до ул. П. Волов)

 

клас

стая

етаж

корпус

 

клас

стая

етаж

корпус

1 Б

104

1

1

 

5 А

219

2

1

2 А

330

3

1

 

5 Б

337

3

1

2 В

106

1

1

 

5 В

105

1

1

2 Г

107

1

1

 

5 Г

108

1

1

3 А

216

2

1

 

6 Б

334

3

1

3 Б

217

2

1

 

6 В

332

3

1

3 В

218

2

1

 

6 Г

336

3

1

3 Г

440А

4

1

 

6 Д

440

4

1

3 Д

331

3

1

 

7 Г

333

3

1

Кабинет Математика

109

1

1

 

Езиков кабинет

335

3

1

 

ВХОД 3   (3-ти корпус, нова сграда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас

стая

етаж

корпус

 

клас

стая

етаж

корпус

1 А

451

4

3

 

5 Д

454

4

3

1 В

223

2

2

 

6 А

339

3

2

1 Г

450

4

3

 

7 А

448

4

2

1 Д

225

2

2

 

7 Б

449

4

2

1 Е

453

4

3

 

7 В

447

4

2

2 Б

452

4

3

 

7 Д

338

3

2

2 Д

455

4

3

 

Каб. природни науки

116

1

3

4 А

340

3

3

 

Кабинет ИТ

112

1

2

4 Б

341

3

3

 

Кабинет ИТ

222

2

2

4 В

236

2

3

 

Кабинет ИТ

234

2

3

4 Г

342

3

3

 

Каб. Биология

235

2

3

4 Д

343

3

3

 

Каб. Музика

110

1

2

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

  

Учениците от начален етап на 112 ОУ „Стоян Заимов“ показаха най-високи резултати при развитието на три от четири групи компетентности в национално представително изследване на СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на доц. д-р Л. Витанов проведено с 3376 ученици от София, Пловдив, Варна, Русе, Ботевград, Правец и др.

Всички експериментални паралелки, които работят по иновативна, позитивна, педагогическа стратегия в часа на класа постигнаха най-високи резултати при усвоените знания, умения и нагласи за поведение по основните, преносимите и личностните компетентности. На второ място са и по развитие на компетентностите за ученическо участие и самоорганизация, което дава стимул за планиране на нови дейности и инициативи за тяхното развитие през следващата учебна година.

Благодарим на колегите от начален етап за успешната работа и им пожелаваме нови успехи.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Предмет/Клас

1 клас

5 клас

Български език и литература - ОП

1. Тетрадки с тесни и широки редове - 10 броя; 2. Тетрадки с  малки квадратчета - 10 броя;  3. Тетрадки с бели листове, малък формат - 2 броя;  4. Линия, ножичка, гланцово блокче, сухо лепило, гума, острилка с контейнер, блок №4 за рисуване, флумастери, цветни моливи, водни бои, четки, пластилин;
5. Черни моливи - 5 броя;
6. Сметало;
7. Подвързии и етикети

Тетрадка голям формат - 80 листа

Български език и литература - ИУЧ

 

Английски език / Немски език

Издателство: Longman; Система: Live  Beat; Учебна тетрадка: Workbook за съответния клас; Граматична тетрадка: Motivator

Математика - ОП

Тетрадка голям формат - 60/80 листа

Математика - ИУЧ

Тетрадка голям формат - 40/60 листа

Човек и природа

Учебна тетрадка на издателство " Булвест 2000 ".

Музика

Нотна тетрадка; Обикновена тетрадка до 60 л./ малък формат/, молив и гума. В тетрадките пишем до 7 кл. включително, не ги сменяме за всяка година! В часовете по музика пишем само с молив.

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019 г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна