Прием за I клас

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2019/2020 година в 112 ОУ „Стоян Заимов“ ще бъдат сформирани 5 паралелки в I клас по 24 ученици, с изучаване на български език, английски език, немски език в избираеми  и факултативни учебни часове.

Пара-

лелка

Предмети от избираемите учебни часове

Предмети от факултативните учебни часове

Iа

БЕЛ – 1 час

НЕ – 2 часа

НЕ – 1 час

Iб

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iв

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iг

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

Iд

БЕЛ – 1час

АЕ – 2 часа

АЕ – 1 час

 

За учениците от I клас ще бъдат сформирани 3 групи за целодневна организация на учебния ден.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

Родителите подават документи за прием в първи клас в кабинет 103 в училището в периода от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. и в канцеларията – от 30.04.2019 г. до 15.05.2019 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч.

При подаване на документи родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

1.      Заявление за прием (по образец);   Изтеглете оттук - pdf,   docx,   редактируем pdf

2.      Копия на документи, доказващи декларираните в заявлението обстоятелства, посочени в Раздел III, т. 8 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

Обявяване на резултатите (първо класиране)- 03 юни 2019 г. /понеделник/ в 17:00 часа.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ЖАНЕТА БРАНКОВА

(ДИРЕКТОР НА 112 ОУ)

 

 

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием на ученици в първи клас.

03.06.2019 г. в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019г. вкл. до 17.00ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за второ класиране.

от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.

10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.

12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019г вкл. до 12.00 ч.

Подаване заявление за участие в трето класиране.

14.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13.09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и на РУО София-град

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

 

 

 

Може да изтеглите заявлението за прием в I клас за учебната 2019/2020 година от тук.

 

 

Район на 112 ОУ


 

 граници:

бул. „Васил Левски“ 88 - 150, бул. „Данаил Николаев“ 8 - 36, ул. „Черковна“ 30 - 38, бул. „Мадрид“ 1 – 55, бул. „Янко Сакъзов“, ул.  „Велико Търново“ 1 – 37, ул. „Сан Стефано“, ул. „Оборище“

 


бул. „Васил Левски“ 88 - 150, бул. „Данаил Николаев“ 8 - 36, бул. „Янко Сакъзов“ 2 – 70; 1 – 23А,  ул. „Марин Дринов“, ул. „Оборище“ 1 – 51; 6 – 24, ул. „Велико Търново“ 1 – 37, ул. „Васил Априлов“ 1 – 13; 2 – 18, ул. „Сан Стефано“ 1 – 13; 2 - 8, ул. „Кракра“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Врабча“ 22 – 30, ул. „Сър Стивън Рънсиман“, ул. „Тракия“, ул. „Поручик  Пачев“, ул. „Победа“, ул. „Полк. Б. Дрангов“, ул. „Знаме“, ул. „Д. Греков“, ул. „Силистра“, ул. „Чамкория“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 56 – 92; 59 – 149; ул. „Чаталджа“, ул. „Малкара“, ул. „Злетово“, ул.  „Стара Планина“ 23 – 41; 18 – 92, ул. „Черномен“, ул. „Христо Ковачев“, ул. „Петра“, ул. „Майор Агов“, ул. „Бяло море“, ул. „Искър“ 68 – 102; 65 – 83А, ул. „Бели Искър“, ул. „Екзарх Йосиф“ 76 – 94; 115 – 127, ул. „Кешан“, ул. „Ангиста“ 2 – 8, ул. „Милко Бичев“ 1 – 13, бул. „Евлоги Георгиев“ 106 – 124, бул. „Мадрид“ 1 – 55, ул. „Мърфи“ 22А – 34; 17 – 31, ул. „Ал. Константинов“ 39А – 51; 36А – 46, ул. „В. Друмев“ 36 – 56; 39 – 53, ул. „Марица“ 1 – 11; 2 - 6, ул. „Мадарски конник“, ул. „Люле Бургас“, ул. „Черковна“ 30 – 38

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

 

 

 

112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | БУЛСТАТ: 000668590

1504 София, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 60 | район „Оборище“

+359 02 944 0084 | +359 02 846 7325 | www.112ou.org | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Bulgaria, 1504 Sofia, Blvd. „Knyaz Al. Dondukov-Korsakov“ №60 | 112 Primary school „Stoyan Zaimov“ 

 

З А П О В Е Д

№ 596/ 22.03.2019 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1 и чл.42 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и становище на обществения съвет от 12/25.02.2019 г.

I.                   УТВЪРЖДАВАМ:

 

Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г., както следва:

1. I клас

1.1. Брой паралелки - 5

1.2 Брой места в паралелка – 24

Общ брой места – 120.

 

2. V клас

1.1.Брой паралелки  -5

1.2. Брой учениците в паралелка – 26

Общ брой места - 130

           

3. Целодневна организация на учебния ден за учениците от I IV клас, както средва:

            I  клас – 3 групи – 75 места

II клас – 3 групи – 75 места

III клас – 3 групи - 75 места

IV клас – 2 групи – 50 места

Общ брой места – 275

 

II.                НАРЕЖДАМ:

 

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на електронната страница на училището от Даниела Алексиева.

2. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО – София-град  в срок до 10 април 2019 г. от Мадлена Маркова – ЗАТС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Дърмонева -  заместник-директор по учебната дейност.

Директор: ……………………………….

(ЖАНЕТА БРАНКОВА)