Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

 

 "Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"


112 Основно училище „Стоян Заимов“ е модерно и  конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование, чрез създаването на ефективна образователна среда.

В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии  и прилагат интерактивни и активни методи на обучение. 

 

Училището осигурява:

 • блaгоприятен климат за личностно развитие;
 • оптимално структуриран дневен режим за учениците;
 • възможност за целодневна организация на учебния ден;
 • подкрепа за учениците със специални образователни потребности;
 • ресурсен учител;
 • психолог;
 • педагогически съветник;
 • здравен кабинет и медицинска сестра.  

 

 

 

 

Материална база:

 

 • оборудвани кабинети по различните учебни предмети;
 • компютърни кабинети;
 • ресурсни кабинети;
 • столова и бюфет;
 • спортна (танцова) зала;
 • физкултурен салон;
 • ученически униформи;
 • целодневна охрана и видеонаблюдение. 

 

 112 ОУ „Стоян Заимов” работи по национални програми и осигурява разнообразни занимания по интереси в различни клубове: Здравословно хранене, Изобразително изкуство, Компютърно програмиране, Приказен свят, Математика, Пътешествия и др., както и уроци, изнесени в музеи, галерии, сред природата, научни институти и университети.

  

Контакти